Het is belangrijk dat een familielid of vriend actief ondersteunt. Op zoek naar een werkende bekende die niet tot het directe sociale netwerk behoort en die wel helpt. Daarna stellen wij een reïntegratieplan op met alle betrokkenen. Als u zo iemand niet vindt dan treedt een begeleider op als mentor. Hoe dan ook: alles wordt uit de kast gehaald om (passend) werk te vinden.

 

Reïntegratiebedrijf als verkooporganisatie

Begeleider en werkzoekende maken met alle betreokkenen afspraken over te boeken resultaten. Daarvoor zijn normen voorhanden. De werklast varieert met het aantal zoekkanalen die werkzoekenden gebruiken (gemiddeld 2,4) en het aantal uren dat men aan het zoeken besteedt (inzet). Er zijn gemiddeld 15 telefoontjes nodig voor 3 oriënterende/ kennismakende gesprekken binnen bedrijven. Elke 3 oriënterende gesprekken levert een veelvoud aan tips en netwerkcontacten. Als er zeer gericht wordt gebeld is een conversie mogelijk van 1 op 6. Dat wil zeggen dat 1 op de 6 afspraken met doorverwijzingen uiteindelijk leidt tot werk.

3 x

oriënterende & kennismakende gesprekken


Positie op de arbeidsmarkt onderzoeken
15 x

NetwerkgesprekkenAchter elkaar benaderen van bedrijven om aanbod van werk te zoeken.
5 x

Zicht op verborgen werk(ervarings)plekken


De (recente) werkervaring moet hetzelfde zijn als de functie die werkgevers aanbieden!
3 x

Aanbod werk(ervaring)plekBetaald werk! Contracten voor werkervaringsplekken worden alleen gemaakt met uitzicht op betaald werk.

zes stappen verwijderd van verborgen werk

Duncan Watts en Jon Kleinberg bevestigden in onderzoek “de kleine wereld theorie” van Milgram voor zoekstrategieën naar verborgen werk. Via informele kanalen; e-mails, telefoontjes, bedrijvenbezoeken en wellicht sociale media verzoeken werkzoekenden om hen te introduceren in bedrijven van hun voorkeur. Met de juiste contacten zijn werkzoekenden maximaal zes stappen verwijderd van verborgen werk.