Nomia helpt professionals en klanten om zèlf prestaties te definiëren en aan te tonen. Hebben mensen - na decennia van apathie - belangstelling voor directe democratie, invloed? Dat is de kernvraag.

Vanuit de wijk

September 2017 starten eerste praktijkexperimenten vanuit diverse buurtcentra, omgedoopt tot ‘ontschottingskamers’. In een periode van drie maanden willen wij een financieringsmodel in de praktijk testen waarin alle partijen die ‘financieel stakeholder’ zijn rond een kandidaat (of diens gezin) afspraken maken over het ontschot inzetten van bestaande middelen. Het project is ‘resultaatgebonden’. Het gedeelte ‘werk’ krijgen wij betaald bij plaatsing op grond van no cure no pay. Het voordeel van een wijkaanpak is dat het project dicht bij de bewoners georganiseerd is en dat bestaande instellingen rond onderwijs, welzijn en zorg integraal samenwerken.
Lees hier onze Nomia-folder

Nieuwe banen zijn voor zo’n 90 procent afkomstig van kleine bedrijven. Het mkb is van oudsher dé banenmotor van Nederland. Bij bedrijven in stadsdelen wordt 25%-40% van de banen door bewoners uit de wijk bezet. Het aandeel ‘lokale’ werknemers in sectoren met een sterkere oriëntatie op de afzetmarkt in de wijk, zoals detailhandel en verzorgende diensten, is nog hoger. Gelet op de relatief lage opleidingseisen en de beperkte reisafstand zijn dit soort bedrijven interessant voor wijkbewoners.

Uitgaande van een specifieke werkzoekende zijn wij gewend bij bedrijven binnen te lopen die het type werk in huis heeft dat de werkzoekende ambieert. De horeca, de bouw en de transportsector zijn sectoren die hiervoor geschikt zijn. Koude acquisities bereiden wij goed voor, door bijvoorbeeld een route uit te zetten, informatie van bedrijven (zoals de informatie op de website) te bekijken en na te gaan wie de meest voor de hand liggende contactpersoon is om te benaderen. Lees hier onze Nomia-folder

Pellentesque sagittis risus