Bewezen track-record

 
Iedereen die er niet tussenkomt via vacatures is aangewezen op informele kanalen als netwerken en het ‘spontaan’ bellen en bezoeken van bedrijven. Werkzoekenden die dat doen vinden in overgrote meerderheid werk (90%). Slechts een fractie van hen doet het (3%). Moed en sociale vaardigheden zijn nodig om mensen in bedrijven te spreken. Een hogere inzet geeft sneller werk.
Cijfers uit het laatste kwaliteitsonderzoek van Nomia door het UWV Werkbedrijf:

8.6

tevredenheid


80%

uitstroom kleine afstand tot de arbeidsmarkt


45%

uitstroom ‘zeer moeilijk plaatsbare klanten' (ZMP)


50%

duurzaamheid (langer dan 6 maanden)Verwachtingen die tevredenheid bepalen zijn ‘wat heeft het reïntegratiebedrijf mij te bieden?’, ‘krijg ik de dienstverlening die bij mijn vraag past?’, ‘hoe word ik behandeld?’ en ‘kom ik aan het werk?’ Deze verwachtingen bepalen de motivatie en inzet om met ons samen te werken en betaald werk te vinden.
Slechts 3% van werkzoekenden gebruikt de 5 meest effectieve kanalen. Van 12 personen die een bedrijf binnenlopen of bellen vindt 1 een baan. Slechts 14% van de baanzoekers doen het. Nomia moedigt iedereen (100%) aan en leert om verborgen werk te vinden via informele kanalen, netwerken en bedrijven (koud) te benaderen.
Alleen dan is er vooruitzicht op een duurzame arbeidsrelatie als mensen zich een periode voldoende competent bewijzen in dezelfde functie waarop zij later solliciteren bij een bedrijf in dezelfde sector. Opleidingen en werkervaringsplekken zijn op deze functie en bedrijf afgestemd (verkleining afstand arbeidsmarkt).
Legio ondernemers hebben werk, maar durven geen mensen aan te nemen. Bang dat zij veel risico lopen als die mensen ziek of arbeidsongeschikt worden; dat het moeilijk is om die mensen te ontslaan als de omzet terugloopt. Bedrijven nemen een persoon (langdurend) in dienst als de productiviteit hoger is dan het loon.

Onze agenda

 
Vrijwel alle gemeenten in Nederland streven naar inzet van de methodiek van 1Gezin1Plan(1Budget) om middelen te ontschot rond hun inwoners in te zetten en een einde te maken aan het langs elkaar werken van hulpverleners in gezinnen. Vanuit ons vak reïntegratie geven wij inzicht en openheid in het verband tussen inspanning met kosten en resultaten.
  • september 2017Start ‘ontschottingskamer’ Buurtcentrum Horizon in stadsdeel West in Amsterdam

    Praktijkexperiment Ontschotten Werkt vanuit Buurtcentrum Horizon in stadsdeel West in Amsterdam. Om het 1Gezin1Plan(1Budget) in de praktijk te testen.
  • januari 2017Opzet Social Impact Bond (SIB)

    Oriëntatie op partners (SIB) die in samenwerking Maatschappelijke Kosten Baten Analyses (MKBA) uitvoeren van nieuwe integrale werkwijze met de vraag hoe groot zij bijdragen aan lokale resultaten en opgaven. In evaluaties en rapportages identificeren wij ‘knoppen waaraan gemeenten kunnen draaien’ om de aanpak te optimaliseren.
  • november 2016Opzet verdienmodel

    In een periode van drie maanden testen wij een financieringsmodel voor reïntegratie in de praktijk. Eén persoon extra aan het werk voorkomt een volledige WWB-uikering van 17.800 euro per jaar (inclusief uitvoeringskosten). Van de bijstandsontvangers van 27 jaar of ouder heeft naar schatting de helft drie jaar of langer de uitkering. Onder de 45-plussers met bijstand geldt dit voor twee derde (CBS, 2014).