Overtuigen = verkopen

Resultaatgericht werken gaat in de basis om: "gedaan moet worden wat gedaan moet worden". Het overtuigen van bedrijven om een werkplek met passend salaris aan te bieden, kent overeenkomsten met verkoopprocessen en marketing. Dezelfde strategieën die bedrijven volgen voor hun producten en marktwaarde gelden ook voor jou. Door een werkomgeving te creëren waarin mensen bedrijven benaderen, ontstaat een verkooporganisatie waarin werkzoekenden werk vinden. Lees hier onze Nomia-folder


01

// Positiebepaling

Werkgevers eisen een profiel waaruit blijkt wat je zakelijk en privé gaat bereiken en wat je levensdoel is. Welke meerwaarde lever jij de eerste vijf jaar voor het bedrijf waar jij wilt werken? Welke leerdoelen stel je jezelf? Overlappen loopbaanfase en levensfase?

Je profiel test je in een netwerk van familieleden, vrienden en 'buddy's' (collega- werkzoekenden) in de elevator pitch. Blijkt in een notendop wie je bent en waar je voor staat? Voor jou honderd anderen, toch?

02

// Marktwaarde

In deze fase vraag je mensen van een lijst doelbedrijven mee te denken over jouw (arbeids)marktwaarde. Tenminste drie bedrijven moeten je verzekeren dat je geschikt bent voor de geambieerde functie en er voldoende vraag is op de arbeidsmarkt.

Stel dat er vacatures zijn: 'zou u mij dan aannemen?' Zonder mogelijkheden in uw bedrijf; 'welke type bedrijven zou u mij aanraden?' Introduceert de gesprekspartner jou bij bekenden in deze bedrijven?

03

// Banenmotor

De tips en suggesties uit de vorige fase levert een lijst bedrijven met functies waarvoor jij geschikt bent. Werkzoekenden treffen nu (verborgen) open werkplekken met loonwaarde. Stages leren beroepshouding en vereiste kennis- en ervaringsniveau.

Hier zijn leer-/werktrajecten mogelijk. OP een leer-/werkplek bouw je een portfolio met opdrachten op. Competenties worden in een praktijk Proeve van Bekwaamheid of arbeidsproef in een certificaat vastgelegd.

04

// Plaatsing en nazorg

In deze fase biedt een bedrijf in het gunstigste geval een arbeidscontract of betaalde opdracht. Eventueel met een verworven startkwalificatie uit de vorige fase. Een aanbevelingsbrief biedt vertrouwen aan een volgende werkgever.

De bereidheid van de werkgever met collega’s om als referentie te dienen bewijst hun tevredenheid. Zij zetten hun eigen netwerk in om je te introduceren bij een (collega) bedrijf (met meer mogelijkheden). Via via naar betaald werk is soms proces van lange adem.


Verbeterde mogelijkheden

Werkzoekenden die er niet via vacatures tussenkomen moeten 'koude', telefonische of persoonlijke acquisitie voeren. De opdracht is om via via in gesprek te komen met mensen in bedrijven met zicht op- en beslissingsbevoegdheid over (verborgen, open) werkplekken. Voor werkzoekenden, maar ook voor beleidsmakers en begeleiders is dit een complex proces. Op de arbeidsmarkt ontbreekt het aan inhoudelijke kennis van de strategie van het benaderen van bedrijven. Veel werkzoekenden en begeleiders hebben geen ‘verkoopervaring’ en/ of te weinig verkoopvaardigheden. Verkopen is te leren, maar ook een vak apart.
Lees hier onze Nomia-folder

Verkoopvaardigheden

Verkopen is te leren, maar ook een vak apart. Volgens de StandaardBeroepenClassificatie (SBC) is het beroep van een acquisiteur zakelijke diensten, advertenties, reclame, netwerkmarketeer op niveau 4, middelbare beroepen, richting Economie, commercieel. Een callcenter medewerker (outbound) is van niveau 2, richting communicatieve vaardigheden.

Lees hier over onze oplossingsrichtingen

Durf en moed

Veel sollicitanten hebben "koudwatervrees" en verzinnen de dolste excuses om maar niet te hoeven bellen. Bellen om afspraken te maken is voor de meeste mensen "rotwerk". En begrijpelijk. Het vereist een zeker "bord" voor het hoofd, doorzettings- en incasseringvermogen. Niet elk telefoontje leidt tot een afspraak. En dat doet "pijn". Dat geldt ook voor ons als bedrijf als wij opdrachten willen 'binnenhalen' en het mislukt. Hiermee omgaan is niet voor iedereen weggelegd. De grootste "vertrager" is daarom faalangst.

Lees hier over onderverdeling in zelfredzaamheid in percentages

Toolbox reïntegratie:
afspraken en prognoses

In reïntegratie zijn alle betrokkenen verantwoordelijk voor de voortgang. Elk contact moet (en kan!) met een (resultaat!)afspraak worden afgesloten. 2 simpele maar krachtige sturingsinstrumenten geven regie. Prognoses helpen routes te bepalen en bij te stellen. Afspraken met prestatienormen geven vervolgens sturing.


Dienstverlening met meer rendement en kosten effectiever

Kortdurende reïntegratie dienstverlening aan werklozen is effectiever en kosten effectiever stelt Arjan Heyma, Hoofd Arbeid en Onderwijs SEO. Hoe langer werkloos, hoe moeilijker werk wordt gevonden, dus bijvoorbeeld scholing heeft voordelen maar de focus ligt dan enige tijd niet op het vinden van een baan. Zeer effectief is persoonlijk contact met werklozen, ondanks het internettijdperk zijn gewone gesprekken onontbeerlijk.

Maatwerk op motivatie

Motivatie is een belangrijke succesfactor. De invloed van motivatie op de baankans is groter dan die van scholing of trainingen. Werkgevers zijn vooral op zoek naar intrinsiek gemotiveerde mensen die zin hebben in hun werk, betrouwbaar zijn, proactief handelen en hard werken. Werkzoekenden die direct en/of via via een bedrijf benaderen voor werk, geven een signaal af graag te willen werken en veel voor werk over te hebben. Trajecten die zelfredzaamheid vergroten zijn effectief!


25%

actief door informatie

extra 30%

elevator pitch en 'koud' oefenen

+ 30%

door buddy systeem en voordoen

15%

‘hand in hand begeleiding’ en jobhunting

100%

voor iedereen een oplossing


Het is bemoedigend te weten over 'verborgen' werk, open werkplekken die werkgevers niet in vacatures publiceren. In het midden- en kleinbedrijf is nog behoefte aan 150 duizend werknemers. Die banen zijn er. Nú. Die hoef je niet te creëren en niet te subsidiëren.

Het geeft energie te merken dat je welkom bent als je mensen in bedrijven je willen helpen met tips en suggesties. Meedenkend zien zij mogelijkheden en zetten hun netwerk in voor jou. Oriënterende en kennismakende gesprekken geeft hoop op (betaald!) werk.

Samen bedrijven bezoeken, bellen en introducties via LinkedIn geeft een gevoel van saamhorigheid en zelfvertrouwen. Iedereen vindt werk door gesprekken. Wie heeft ingang bij een sleutelfiguur? Wie kent iemand werkend in de IT sector; bij een garage?

Regelmatig zien wij mensen die wel weten dat zij moeten 'netwerken', maar zijn tè onzeker, ontberen de juiste vaardigheden. In plaats van deuren te openen gaan deuren dicht. Met deze mensen gaan wij mee op pad. Door het drie keer voor te doen, leer je zelfstandig solliciteren.

Wil en inzet zijn nodig om betaald werk te vinden. 'niet-kunnen' is anders dan 'Niet-willen'. Jobhunting is niet 'achterover leunen' en thuis afwacht tot wij 'geschikte' vacatures vinden. Iedereen kan een CV maken, doelbedrijven verzamelen, een pitch met buddy's voorbereiden.